Stillna - Workshop

En Yin Yoga Workshop med fokus på nervsystemet och att hitta nycklar för att stillna.
Maria guidar dig genom hela WS med mjuk röst och ljuvlig musik! En perfekt uppstart på hösten!

Lärare: Maria

Betalarens uppgifter

E-post
Personuppgifter

Anmälda