Life Force Activation

Under en session sker en aktivering av din livskrafts energi och en transmission av Non-duality.
 
Transmissionen löser upp energiblockeringar så att din livskraft kan flöda fritt. Din intuition förstärks och det blir tydligare vad som är rätt och fel för dig. Du kommer närmare ditt sanna jag och din kapacitet att känna expanderar. Känslor som kärlek och glädje fördjupas och det blir lättare att möta det som känns tungt.
 
Ingen tidigare erfarenhet behövs. Du kommer ligga på din yogamatta, sluta dina ögon och hög musik kommer att spelas.
 
Det är en icke viljestyrd process som ger dig vad du behöver och är redo för vid varje tillfälle. Under en session kan spontana rörelser uppstå (skakningar, mudras, yogapositioner etc)energiförnimmelser, känslomässiga releaser, visuella upplevelser & bliss.
 
Ulrika är grundare av Yoake genom vilket hon vägleder till att lyssna inåt och leva ett autentiskt liv.
 
Ulrika är Life Force Activation & Nondual transmission facilitator Level 2. Ulrika är även en kanal för Reiki, Intuitiv healing och Holistisk livscoach.

Välkommen på ett spännande upplevelse event!

Betalarens uppgifter

E-post
Personuppgifter

Anmälda