Stillna - Mini retreat

Lär dig mer om kraften som finns i att stillna och slappna av på djupet.
En praktisk WS som bygger på Yin Yogans väl beprövade metodik.

Lärare: Maria

Betalarens uppgifter

E-post
Personuppgifter

Anmälda