Yin Yogalärarutbildning del 2

YIN YOGA , del 2

Utbildningen lämpar sig för yogalärare av andra yoga stilar som vill utveckla och bredda sin kompetens. Men också för personliga tränare eller liknande kompetenser som önskar jobba mer holistiskt med sin tränings klienter.

Betalarens uppgifter

Min profil

E-post
Personuppgifter

Anmälda