24h retreat 27-28 juni 2020

Yoga weekend i samarbete med Steam Hotel. 995:- för all yoga under helgen.

I år presenterar vi följande lärare:

Lotta Zebsda

Karin Örnborg

Maria Ekman

Betalarens uppgifter

E-post
Personuppgifter

Anmälda