Holistic Boost med Cecilia Gustafsson

Välkommen till en dag med holistisk praktik som ger inspiration på samma gång som du tränar kroppen, gör av med spänningar och får ny energi. Rytm, kraft, grace och stillhet är temat på dagen.

Lärare: Cecilia Gustafsson

Betalarens uppgifter

E-post
Personuppgifter

Anmälda